КАЛКУЛАТОР

сравнителен разход на гориво

(среднa ценa от: 2015-02-14)

Цена бензин [лв.]:

Цена пропан бутан [лв.]:

Цена метан [лв.]:

Разход бензин [л/100 км.]:

Среден годишен пробег [км.]:

 

 

Газови инжекциони. Гаранционни условия. Сертификати.

Гаранционни условия

 1. Автомобилната газова уредбна притежава гаранция срещу всякакви фабрични дефекти, които са се появили по време на експлоатацията в рамките на посочения гаранционен срок.
 2. Срокът за отстраняване на възникналата гаранционна повреда е 3 работни дни от датата на предявяването й.
 3. Гаранцията важи само ако всички настройки, ремонти и подмяна на модули се извършва в сервиза и извършил монтажа или от оторизирани от фирмата специалисти
 4. Гаранцията е валидна само при предоставянето на четливо и правилно (без задраскавания и поправки) попълнена гаранционна карта
 5. За да се гарантира безопасната експлоатация и оптимален разход на газ на автомобилната газова уредба е необходимо автомобилът да премине преглед между 500 и 1000 км. пробег от монтажа, но не по-късно от 45 дни от поставянето.
  В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ПРЕГЛЕДА СЕ ЗАПЛАЩА ОТ КЛИЕНТА!

Гаранционно поддържане може да бъде отказано в следните случаи:

 1. Загубена или непредставена гаранционна карта
 2. При несъответствие в данните на гаранционната карта и самата газова уредба
 3. При неправилен ооит за отстраняване на дефекти по газовата уредба от неупълномощени лица или сервизни бази.
 4. Когато дефектът е възникнал в следствие на извършени ремонти по двигателя, спирачната система, електроинсталацията на автомобила и др.
 5. При механични повреди на компонентите на газовата уредба от страна на клиента, самостоятелно монтиране, демонтиране на компоненти, настройка, модификации или самостоятелни опити за ремонт
 6. При повреди вследствие на детонации в смукателния колектор, причинени от несвоевременна смяна на свещи, кабели, дистрибуторна капачка, палец и други косумативи, свързани със запалителната система на автомобила.
 7. При зареждане със силно замърсена газ (примеси от лепкави вещества, метални стружки и др.)
 8. При запушване на охладителната система на автомобила
 9. При повреди настъпили от ПТП, природни бедствия и други.

Гаранционен срок : 24 месеца или 50 000 км. - [Изтегли doc - формат]

Сертификати и документи