КАЛКУЛАТОР

сравнителен разход на гориво

(среднa ценa от: 2015-02-14)

Цена бензин [лв.]:

Цена пропан бутан [лв.]:

Цена метан [лв.]:

Разход бензин [л/100 км.]:

Среден годишен пробег [км.]:

 

 

Газови инжекциони и уредби. Метанови уредби.

Защо да монтираме газова уредба

При постоянно увеличаващите се цени на горивата, все повече водачи на автомобили се ориентират към алтернативни горивни източници пропан-бутан и метан. Тенденцията да се монтират газови системи се разпространява в цяла в цяла Европа, изследванията и разработването на нови АГУ не спират.

Пропан-бутанът, известен със съкращението LPG (втечнен петролен газ) е смес от леките въглеводороди: пропан и бутан, които при нормално налягане и температура са в газообразно състояние. При повишено налягане, пропан-бутанът се втечнява.

Метанът е най-простият наситен въглеводород. Безцветен газ, без миризма, с температура на топене -182,5 °C и температура на кипене -161,5 °C. При -11 °С под значително налягане се втечнява.

Предимства на газовите системи

Автомобилите рабостещи на газ могат да бъдат задвижвани с два различни типа гориво - метан или пропан-бутан.

Автомобилите, работещи на газ са по-изгодни! Газта е с около 50% по-евтина от най-разпространения бензин в станата. Разходите за преоборудване бързо се възвръщат. Поради различната плътност на горивата разходът на газ е увеличен с 10 - 15% спрямо бензиновия разход. По тази причина реалната икономия на средства е по-малка и силно зависи от състоянието на двигателя, модела на газовата система и средния годишен пробег на автомобила.

Газта попада в двигателя в газообразно състояние. По тази причина не отмива масления филм от стените на цилиндрите и не разрежда маслото в картера. Така до голяма степен се намалява износването на цилиндрите и се увеличава ресурса на двигателя. Гориво-въздушната смес изгаря почти изцяло, поради което не се образува нагар по буталата, клапаните и запалителните свещи. В някои страни, има добавки в газовата смес, които удължават живота на двигателя и съотношението пропан бутан се поддържа много прецизно.

Друго предимство на газта са, че тя не е токсична, не корозира и има по-високо октаново число от бензина. Тя изгаря по-чисто от бензина и дизела и не съдържа твърди частици в изгорелите газове. Това прави автомобилите с газова система екологично по-чисти. Автомобилите, задвижвани с метан (CNG) изхвърлят 25% по-малко въглероден двуокис, а тези с пропан-бутан (LPG) около 18% по-малко въглероден двуокис.


Системи и продукти, с които работим

Газовите и метанови уредби и инжекциони които Ви предлагаме са оборудвани със съвременната електроника, позволяваща точни настройки и прецизно дозиране на горивната смес посредством газовата рейка. Това Ви дава редица предимства:

  • нисък разход на гориво,
  • незначителна загуба на мощност (до 2-5%),
  • ниска цена на обслужване,
  • съвместимост с почти всички двигатели.

Продуктите и системите, с които работим са подходящи за двигатели с 4 до 8 цилиндъра, с или без принудително пълнене.

Покриват всички европейски изисквания за вредни емисии Euro 1-4.

Монтираните в бутилката съвременни "евро" сонди, гарантират Вашата безопасност.