КАЛКУЛАТОР

сравнителен разход на гориво

(среднa ценa от: 2015-02-14)

Цена бензин [лв.]:

Цена пропан бутан [лв.]:

Цена метан [лв.]:

Разход бензин [л/100 км.]:

Среден годишен пробег [км.]:

 

 

Газови инжекциони и уредби. Метанови уредби.

L.P.G. и неговите характеристики

Пропан-бутанът, известен също като L.P.G. /съкращение от първите букви на английските думи втечнен петролен газ/ представлява смес от леки въглеводороди – пропан (C3H8) и бутан (C4H10), които се намират в газообразно агрегатно състояние при атмосферна температура и налягане.

При увеличаване на налягането или намаление на температурата, пропан-бутанът се втечнява, което позволява лесно съхранение и транспортиране. Пропан-бутанът се пренася в течно състояние, а се използва под формата на газ. Това позволява в малък обем да се събере голямо количество енергия – около 12 000 килокалории в един килограм.

Отсъствието на сяра и ниските емисии на азотни окиси, токсини и фини частици, които се отделят при горене на традиционните горива, превръщат пропан-бутана в един от най-екологично чистите източници на енергия в съвременния свят.

Отличава се с изключително разнообразен набор от приложения: милиони домове, офиси и ферми разчитат него за покриване на голяма част от енергийните си нужди. Непрекъснато се увеличава значението му и като алтернативно транспортно гориво – 5.5 млн. превозни средства по цял свят се захранват с пропан-бутан. В този случай потребителите са привлечени от по-дългия живот на двигателя на автомобила, който осигурява употребата на пропан-бутан, както и от по-ниските експлоатационни разходи.


Основни предимства на използването на L.P.G. като автомобилно гориво:

 1. Горивото L.P.G. постъпва в двигателя в газообразно състояние, поради което не отмива масления филм от стените на цилиндрите и не разрежда маслото в картера. Това намалява износването на цилиндрите и увеличава експлоатационния ресурс на двигателя.
 2. L.P.G. лесно се смесва с въздуха и равномерно пълни цилиндрите на двигателя с еднородна гориво-въздушна смес, поради което двигателят работи устойчиво и тихо. Гориво-въздушната смес изгаря почти напълно, поради което не се образува нагар по буталата, клапаните и запалителните свещи. Срокът за смяна на свещите се увеличава значително.
 3. Високото октаново число на L.P.G. (103 - 105) практически изключва появата на изключително вредните за двигателя детонации.
 4. Използването на L.P.G. води до значително намаляване на вредните вещества, съдържащи се в изгорелите газове и способства за опазване на околната среда. L.P.G. не съдържа олово и сяра, които повреждат катализатора на автомобила и ламбда сондата.
 5. L.P.G. изгаря малко по-бавно в сравнение с бензина, поради което се намалява натоварването на буталната група и коляновия вал, но се намаляват (2 - 5%) и динамичните свойства на двигателя. Препоръчва се предварението на момента на запалване да се увеличи с 3 - 5° , с което частично се компенсира намалената динамика на автомобила.
 6. Цената на L.P.G. е значително по-ниска от тази на бензина и могат да се реализират икономии.

Недостатъци при използването на L.P.G. като автомобилно гориво:

 1. Монтирането на допълнителен резервоар за гориво намалява обема на багажника и увеличава масата на автомобила.
 2. Намалява се мощността на двигателя с 5 - 7 % и динамичните качества на автомобила.
 3. Зареждането с гориво отнема повече време.

Системи и продукти, с които работим

Газовите и метанови уредби и инжекциони които Ви предлагаме са оборудвани със съвременната електроника, позволяваща точни настройки и прецизно дозиране на горивната смес посредством газовата рейка. Това Ви дава редица предимства:

 • нисък разход на гориво,
 • незначителна загуба на мощност (до 2-5%),
 • ниска цена на обслужване,
 • съвместимост с почти всички двигатели.

Продуктите и системите, с които работим са подходящи за двигатели с 4 до 8 цилиндъра, с или без принудително пълнене.

Покриват всички европейски изисквания за вредни емисии Euro 1-4.

Монтираните в бутилката съвременни "евро" сонди, гарантират Вашата безопасност.